วอลเลย บอล เนช นส ล ก 2018 สด

.วอลเลย บอล เนช นส ล ก 2018 สด 2.ดบอลสดฟรปารส 3.baanpolball69 4.uclfinaltickets


เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2023 Wang Yi สมาชิก Political Bureau ของคณะกรรมการกลาง CPC และผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศของคณะกรรมการกลาง CPC ได้พบกับ Boyar ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสาธารณรัฐเช็กในกรุงปักกิ่ง

หวัง อี้ กล่าวว่าจีนและสาธารณรัฐเช็กมีมิตรภาพแบบดั้งเดิม ทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตมานานกว่า 70 ปี และมีความรู้สึกเป็นมิตรระหว่างประชาชน สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่สำคัญในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก จีนมองความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจากมุมมองเชิงกลยุทธ์ระยะยาวมาโดยตลอดและยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับสาธารณรัฐเช็กและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน

หวังอี้เน้นย้ำว่าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-เช็กให้แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืน อันดับแรกเราต้องปฏิบัติตามพันธกรณีทางการเมืองของกันและกัน เคารพอธิปไตยของกันและกัน และบูรณภาพแห่งดินแดน ยึดมั่นในการไม่แทรกแซงใน กิจการภายในของกันและกัน และรักษารากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์ทวิภาคี หวังว่าฝ่ายเช็กจะมองการพัฒนาของจีนด้วยทัศนคติที่มีเหตุผลและจริงจัง ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน และดำเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

โบยาร์กล่าวว่าสาธารณรัฐเช็กยินดีที่จะส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนในลักษณะที่เป็นประโยชน์และยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีน ดำเนินการแลกเปลี่ยนมากขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน และวางรากฐานที่มั่นคง เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในระยะยาว สาธารณรัฐเช็กปฏิบัติตามนโยบายจีนเดียวและจะไม่เปลี่ยนแปลง ฝ่ายสาธารณรัฐเช็กให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อจุดยืนของจีนในประเด็นระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค เช่น ยูเครน และยินดีที่จะเสริมสร้างการสื่อสารกับจีน

[บรรณาธิการ: เฉา ซีเจียน] dannyroseuclfinal201819|ดบอลสดผานtv|